Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Brutto
1 Scholz, Tobias 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 5 3 3 2 4 2 4 9 50
2 Röhrig, Markus 3 4 2 5 3 5 3 4 2 3 5 4 4 3 2 5 2 4 8 46
3 Gerbig, Sven 4 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 6 45
4 Lung, Moritz 3 4 2 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 2 43
5 Schwenk, Thomas 4 4 2 4 5 4 4 5 2 4 5 4 3 3 2 5 3 4 6 43
6 Scheipers, Daniel 4 5 2 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 3 5 3 3 6 42
7 Straube, Thomas 4 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 2 4 8 41
8 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 5 3 4 2 4 4 5 4 4 3 4 3 4 8 40
9 Buder, Daniel 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 3 3 3 5 3 4 6 40
10 Frechen, Valentin 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 39
11 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 2 4 8 39
12 Görmen, Zülfikar 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 6 39
13 Aslan, Hasan 4 5 3 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 4 5 39
14 Driver, Oliver 4 5 2 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 8 38
15 Böckmann, Andre 4 4 3 4 4 6 4 5 3 4 4 5 3 3 2 5 3 4 5 38
16 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 5 37
17 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 5 5 5 3 5 3 4 5 6 3 3 3 5 3 4 7 37
18 Jung, Jens 3 5 2 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 2 37
19 Fingerhuth, Benjamin 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 6 4 4 4 2 5 3 4 2 37
20 Gödderz, Josef 4 5 2 4 6 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 5 7 36
21 Alex, Friedhelm 4 4 2 5 6 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 6 4 4 6 36
22 Geisbüsch, Jürgen 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 5 36
23 Yang, Chun Mo 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 3 4 7 36
24 Jakob, Jan-Patrick 3 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 4 4 3 36
25 Pauly, Stephan 4 6 3 4 5 5 4 7 3 3 5 5 3 4 2 5 3 4 2 36
26 Fiege, Jürgen 4 5 2 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 2 5 8 35
27 Zhang, Bin 4 5 2 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 2 5 4 35
28 Römer, Rainer 4 6 2 5 4 5 4 5 2 4 5 5 4 4 2 5 2 5 6 35
29 Welzel, Constantin 4 6 3 4 4 4 4 3 3 3 4 6 5 3 3 4 2 4 1 35
30 Breidt, Wilfried 4 5 2 6 5 6 4 4 3 3 5 5 4 4 2 6 2 6 5 34
31 Staphylarakis, Michael 4 4 2 4 5 5 4 5 3 3 5 6 3 4 4 6 2 4 3 34
32 Frahm, Peter 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 2 34
33 Van Hasselt, Michael 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 4 4 5 2 4 3 34
34 Reimer, Jörg 3 4 3 5 4 5 4 6 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 33
35 Serindik, Nihat 5 5 3 4 5 4 4 6 3 3 5 5 4 3 2 5 3 5 3 33
36 Meganck, Luc 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 5 3 5 2 32
37 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 5 6 5 3 5 3 4 5 6 4 4 3 6 3 4 3 32
38 Demandt, Sven 4 5 3 5 4 5 4 5 3 4 6 5 4 4 3 5 3 4 6 32
39 Zigrahn, Bent Arne 5 7 3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 2 6 3 5 6 32
40 Schmitz, Wilfried 4 6 2 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 31
41 Esch, Roland 4 5 3 5 6 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 31
42 Wang, Xinpan 4 5 3 6 5 5 4 5 3 5 5 6 3 4 3 5 3 4 4 31
43 Degen, Wolfgang 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 6 3 4 4 30
44 Körner, Klaus 4 6 2 6 5 5 4 5 3 4 5 6 3 4 3 5 3 5 9 30
45 Bolhöfer, Matthias 4 6 3 6 5 4 4 5 3 5 5 6 4 3 2 6 3 5 6 30
46 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 4 5 6 5 5 3 4 5 5 5 4 4 7 3 5 1 29
47 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 5 3 6 3 6 6 29
48 Fritz, Jakob 4 5 2 5 4 5 6 6 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 29
49 Patt, Marian Alexander 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 29
50 Bernarding, Paul 4 5 2 6 6 5 4 5 3 4 6 6 4 3 3 5 3 5 4 28
51 Lösken, Rainer 4 6 3 6 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 3 5 3 5 7 28
52 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 4 7 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5 2 28
53 Schwipper, Eckhard 4 5 3 5 5 5 4 7 3 3 6 5 4 4 4 6 2 6 2 27
54 Tillmans, Andreas 3 6 3 5 5 5 4 5 4 4 6 6 5 4 3 6 4 4 2 26
55 Frechen, Fabian 4 6 3 5 5 6 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 6 3 26
56 Müller, Michael 5 5 4 8 4 6 5 4 3 4 5 8 4 7 3 5 3 5 1 26
57 Roppes, Gerald 5 6 3 5 5 8 4 7 3 4 6 4 4 5 3 5 4 4 3 25
58 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 4 6 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 6 1 25
59 Blume, Thomas 4 6 3 5 5 5 4 6 3 6 6 3 0 4 4 5 4 5 1 24
60 Fuchs, Stephan 4 6 4 5 6 5 4 5 5 4 6 6 4 5 3 6 3 5 2 24
61 McCoy, Herbert 5 5 3 5 5 6 5 5 4 4 7 5 5 4 2 4 3 5 3 24
62 Hironimus, Frank 4 5 3 6 6 6 5 6 3 5 7 5 3 5 3 6 4 5 2 23
63 Markert, Klaus 4 5 3 6 5 5 5 6 2 5 6 8 5 3 2 6 3 6 3 23
64 Baars, Michael 4 7 3 5 7 5 4 5 3 4 5 6 4 4 4 7 3 6 4 23
65 Hilger, Frank 5 5 3 7 6 6 4 5 4 4 6 0 3 5 4 5 4 7 2 22
66 Hidding, Torge 4 7 3 5 6 8 5 6 3 4 5 7 4 5 4 5 3 6 1 21
67 Offermanns, Josef 6 6 2 7 5 6 4 7 3 5 7 5 6 4 3 7 3 5 2 21
68 Petry, Jan 5 6 3 6 6 6 4 5 3 5 7 5 4 5 3 6 6 5 1 21
69 Darius, Winfried 7 6 0 6 4 5 0 0 0 4 6 4 4 4 4 6 3 4 1 20
70 Mancuso, Pat 5 7 4 6 5 7 3 0 5 0 6 0 4 4 3 6 3 4 1 19
71 Schmitz, Michael 4 6 4 5 5 6 4 5 3 4 6 7 5 4 4 5 3 6 1 19
72 Mousavi, Amin 5 6 3 6 6 6 4 4 4 7 6 0 5 6 3 6 3 5 1 19
73 Koch, Josef 4 6 2 6 5 6 4 6 4 4 6 7 4 5 3 6 3 5 3 19
74 Stölting, Stephan 4 4 4 6 5 4 7 6 3 4 7 0 4 4 5 7 4 4 1 19
75 Beissmann, Peter 4 6 3 5 7 5 5 5 3 4 7 6 6 5 4 7 4 6 1 18
76 Hamacher, Josch 3 6 4 7 6 8 4 7 4 6 8 4 5 6 3 7 3 6 1 17
77 Urbaniak, Volker 4 7 3 5 5 7 5 6 4 5 6 6 5 4 4 7 3 7 4 17
78 Hahne, Eberhard 0 6 5 6 6 5 4 5 4 4 6 7 7 5 3 8 4 4 1 17
79 Ramsauer, Thomas 5 5 3 6 5 6 5 5 3 4 7 8 5 4 4 6 4 7 2 17
80 Dinter, Thomas 6 6 3 6 6 6 4 6 5 4 6 9 4 5 3 6 4 6 2 17
81 Hoffmann, Ralf 6 4 6 5 7 7 5 7 4 6 8 6 4 4 4 5 4 5 1 16
82 Odabasyan, Ayk 5 7 2 6 7 0 5 6 0 4 6 4 4 5 6 6 4 0 1 16
83 Heuser, Heinz Otto 6 4 4 6 7 8 5 7 6 4 5 7 4 6 4 7 4 5 1 14
84 Heller, Marcus 6 8 4 5 0 6 3 0 3 0 5 8 5 0 3 8 0 7 1 13
85 Jakubowski, Dr. Darius 6 7 4 8 8 5 6 5 5 7 7 0 5 5 3 6 3 4 1 13
86 Schmitz, Dr. Jürgen 5 8 5 6 6 7 4 5 2 6 0 0 6 5 4 6 4 5 1 13
87 Fettke, Holger 6 7 3 6 8 5 5 6 4 5 7 8 4 5 5 8 4 5 1 12
88 Beuermann, Klaus 5 6 3 8 5 7 5 8 6 5 6 6 6 6 4 7 4 7 2 12
89 Beckmann, Thomas 5 0 3 6 6 0 5 7 2 5 6 0 5 5 4 0 6 0 1 11
90 Hüll, Dr. Norbert 0 6 4 5 6 6 6 5 4 0 0 7 5 6 4 0 4 5 1 11
91 Orthen, Peter 5 7 4 7 9 6 5 8 5 4 7 0 6 5 4 7 4 6 1 9
92 Hensel, Ingo 0 6 0 7 7 8 5 6 5 4 7 6 5 4 6 0 0 5 1 9
93 Esteves Gomes, Cristian 4 6 5 4 6 6 6 5 0 5 0 6 6 7 4 6 4 6 1 8
94 Groebe, Christian 6 8 3 5 6 9 5 8 5 5 9 9 5 8 5 0 0 5 1 8
95 Weberskirch, Reinhold 5 7 4 7 7 7 7 7 4 5 7 7 6 5 3 7 5 8 1 7
96 Weber, Thorsten 5 0 3 6 6 6 0 6 5 4 9 7 7 7 6 0 0 7 1 7
1
OUT
3 4 3 3 4 4 3 4 2
IN
3 4 5 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
50
2
OUT
3 4 2 5 3 5 3 4 2
IN
3 5 4 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
46
3
OUT
4 4 2 4 4 5 3 4 2
IN
4 4 4 4 4 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
45
4
OUT
3 4 2 4 4 5 3 4 3
IN
5 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
43
5
OUT
4 4 2 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
43
6
OUT
4 5 2 4 4 4 3 3 2
IN
4 5 4 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
42
7
OUT
4 5 3 4 5 4 3 4 3
IN
3 4 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
41
8
OUT
3 5 3 4 5 5 3 4 2
IN
4 4 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
40
9
OUT
3 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
40
10
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 4 4 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
39
11
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
39
12
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
39
13
OUT
4 5 3 5 5 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
39
14
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
38
15
OUT
4 4 3 4 4 6 4 5 3
IN
4 4 5 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
38
16
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 3
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
37
17
OUT
4 5 2 5 5 5 3 5 3
IN
4 5 6 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
37
18
OUT
3 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
19
OUT
4 3 3 5 4 4 4 5 3
IN
4 6 4 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
37
20
OUT
4 5 2 4 6 5 4 5 3
IN
4 5 4 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
36
21
OUT
4 4 2 5 6 5 3 4 3
IN
4 4 5 3 3 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
36
22
OUT
4 4 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 4 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
36
23
OUT
3 4 3 4 5 5 4 4 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
36
24
OUT
3 4 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
36
25
OUT
4 6 3 4 5 5 4 7 3
IN
3 5 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
36
26
OUT
4 5 2 5 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 4 2 5
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
35
27
OUT
4 5 2 4 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
35
28
OUT
4 6 2 5 4 5 4 5 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 2 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
35
29
OUT
4 6 3 4 4 4 4 3 3
IN
3 4 6 5 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
30
OUT
4 5 2 6 5 6 4 4 3
IN
3 5 5 4 4 2 6 2 6
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
34
31
OUT
4 4 2 4 5 5 4 5 3
IN
3 5 6 3 4 4 6 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
34
32
OUT
5 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
34
33
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 4 5 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
34
34
OUT
3 4 3 5 4 5 4 6 3
IN
4 4 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
33
35
OUT
5 5 3 4 5 4 4 6 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
33
36
OUT
4 5 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
32
37
OUT
4 5 3 5 6 5 3 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
32
38
OUT
4 5 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 6 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
32
39
OUT
5 7 3 4 5 5 3 4 3
IN
4 4 5 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
32
40
OUT
4 6 2 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
31
41
OUT
4 5 3 5 6 5 4 5 3
IN
5 5 5 5 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
31
42
OUT
4 5 3 6 5 5 4 5 3
IN
5 5 6 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
31
43
OUT
4 5 4 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
30
44
OUT
4 6 2 6 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
30
45
OUT
4 6 3 6 5 4 4 5 3
IN
5 5 6 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
30
46
OUT
4 5 2 4 5 6 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
47
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
29
48
OUT
4 5 2 5 4 5 6 6 3
IN
5 5 4 4 5 4 4 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
49
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 4 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
29
50
OUT
4 5 2 6 6 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 3 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
28
51
OUT
4 6 3 6 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
28
52
OUT
5 5 3 5 4 7 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
28
53
OUT
4 5 3 5 5 5 4 7 3
IN
3 6 5 4 4 4 6 2 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
27
54
OUT
3 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 6 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
26
55
OUT
4 6 3 5 5 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
26
56
OUT
5 5 4 8 4 6 5 4 3
IN
4 5 8 4 7 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
57
OUT
5 6 3 5 5 8 4 7 3
IN
4 6 4 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
25
58
OUT
4 4 3 5 4 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 4 5 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
59
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
6 6 3 0 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
24
60
OUT
4 6 4 5 6 5 4 5 5
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
24
61
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 4
IN
4 7 5 5 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
24
62
OUT
4 5 3 6 6 6 5 6 3
IN
5 7 5 3 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
23
63
OUT
4 5 3 6 5 5 5 6 2
IN
5 6 8 5 3 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
23
64
OUT
4 7 3 5 7 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 4 7 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
23
65
OUT
5 5 3 7 6 6 4 5 4
IN
4 6 0 3 5 4 5 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
22
66
OUT
4 7 3 5 6 8 5 6 3
IN
4 5 7 4 5 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
67
OUT
6 6 2 7 5 6 4 7 3
IN
5 7 5 6 4 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
21
68
OUT
5 6 3 6 6 6 4 5 3
IN
5 7 5 4 5 3 6 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
21
69
OUT
7 6 0 6 4 5 0 0 0
IN
4 6 4 4 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
20
70
OUT
5 7 4 6 5 7 3 0 5
IN
0 6 0 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
71
OUT
4 6 4 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 7 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
72
OUT
5 6 3 6 6 6 4 4 4
IN
7 6 0 5 6 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
73
OUT
4 6 2 6 5 6 4 6 4
IN
4 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
19
74
OUT
4 4 4 6 5 4 7 6 3
IN
4 7 0 4 4 5 7 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
19
75
OUT
4 6 3 5 7 5 5 5 3
IN
4 7 6 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
76
OUT
3 6 4 7 6 8 4 7 4
IN
6 8 4 5 6 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
77
OUT
4 7 3 5 5 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 4 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
17
78
OUT
0 6 5 6 6 5 4 5 4
IN
4 6 7 7 5 3 8 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17
79
OUT
5 5 3 6 5 6 5 5 3
IN
4 7 8 5 4 4 6 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
17
80
OUT
6 6 3 6 6 6 4 6 5
IN
4 6 9 4 5 3 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
17
81
OUT
6 4 6 5 7 7 5 7 4
IN
6 8 6 4 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
16
82
OUT
5 7 2 6 7 0 5 6 0
IN
4 6 4 4 5 6 6 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
16
83
OUT
6 4 4 6 7 8 5 7 6
IN
4 5 7 4 6 4 7 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
14
84
OUT
6 8 4 5 0 6 3 0 3
IN
0 5 8 5 0 3 8 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
85
OUT
6 7 4 8 8 5 6 5 5
IN
7 7 0 5 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
86
OUT
5 8 5 6 6 7 4 5 2
IN
6 0 0 6 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
13
87
OUT
6 7 3 6 8 5 5 6 4
IN
5 7 8 4 5 5 8 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
12
88
OUT
5 6 3 8 5 7 5 8 6
IN
5 6 6 6 6 4 7 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
12
89
OUT
5 0 3 6 6 0 5 7 2
IN
5 6 0 5 5 4 0 6 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
11
90
OUT
0 6 4 5 6 6 6 5 4
IN
0 0 7 5 6 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
11
91
OUT
5 7 4 7 9 6 5 8 5
IN
4 7 0 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
92
OUT
0 6 0 7 7 8 5 6 5
IN
4 7 6 5 4 6 0 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
9
93
OUT
4 6 5 4 6 6 6 5 0
IN
5 0 6 6 7 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
94
OUT
6 8 3 5 6 9 5 8 5
IN
5 9 9 5 8 5 0 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
8
95
OUT
5 7 4 7 7 7 7 7 4
IN
5 7 7 6 5 3 7 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7
96
OUT
5 0 3 6 6 6 0 6 5
IN
4 9 7 7 7 6 0 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
7

ClubWebMan® Eclectic+Race 4.0.0 © 2014 - 2022 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!