Eclectic

Rang Spieler(innen) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Anzahl Spiele Gesamtergebnis
Netto
1 Zigrahn, Bent Arne 5 7 3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 4 3 2 6 3 5 6 61
2 Driver, Oliver 4 5 2 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 2 5 3 4 8 57
3 Tolkmitt, Ulrich 4 5 2 5 5 5 3 5 3 4 5 6 3 3 3 5 3 4 7 56
4 Schwenk, Thomas 4 4 2 4 5 4 4 5 2 4 5 4 3 3 2 5 3 4 6 56
5 Harf, Steffen 4 5 2 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 2 4 8 56
6 Buder, Daniel 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 5 5 3 3 3 5 3 4 6 56
7 Görmen, Zülfikar 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 6 55
8 Patt, Marian Alexander 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 55
9 Gödderz, Josef 4 5 2 4 6 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 3 5 7 54
10 Ghazarian, Hamaz 3 5 3 4 5 5 3 4 2 4 4 5 4 4 3 4 3 4 8 54
11 Baars, Michael 4 7 3 5 7 5 4 5 3 4 5 6 4 4 4 7 3 6 4 54
12 Röhrig, Markus 3 4 2 5 3 5 3 4 2 3 5 4 4 3 2 5 2 4 8 53
13 Bernarding, Paul 4 5 2 6 6 5 4 5 3 4 6 6 4 3 3 5 3 5 4 53
14 Scholz, Tobias 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 5 3 3 2 4 2 4 9 52
15 Bolhöfer, Matthias 4 6 3 6 5 4 4 5 3 5 5 6 4 3 2 6 3 5 6 52
16 Demandt, Sven 4 5 3 5 4 5 4 5 3 4 6 5 4 4 3 5 3 4 6 52
17 Roppes, Gerald 5 6 3 5 5 8 4 7 3 4 6 4 4 5 3 5 4 4 3 52
18 Scheipers, Daniel 4 5 2 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 3 5 3 3 6 52
19 Breidt, Wilfried 4 5 2 6 5 6 4 4 3 3 5 5 4 4 2 6 2 6 5 51
20 Alex, Friedhelm 4 4 2 5 6 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 6 4 4 6 51
21 Römer, Rainer 4 6 2 5 4 5 4 5 2 4 5 5 4 4 2 5 2 5 6 51
22 Fiege, Jürgen 4 5 2 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 2 5 8 50
23 Sprenger, Detlef 4 6 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 5 3 6 3 6 6 50
24 Straube, Thomas 4 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 2 4 8 50
25 Degen, Wolfgang 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 6 3 4 4 49
26 Hwang, Jong-Taek 4 5 3 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 5 49
27 Gerbig, Sven 4 4 2 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 6 49
28 Yang, Chun Mo 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 3 4 7 49
29 Aslan, Hasan 4 5 3 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 4 5 49
30 Körner, Klaus 4 6 2 6 5 5 4 5 3 4 5 6 3 4 3 5 3 5 9 49
31 Wippermann, Johannes 5 5 3 5 4 7 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5 2 49
32 Wang, Xinpan 4 5 3 6 5 5 4 5 3 5 5 6 3 4 3 5 3 4 4 49
33 Hilger, Frank 5 5 3 7 6 6 4 5 4 4 6 0 3 5 4 5 4 7 2 49
34 Van Hasselt, Michael 4 5 2 5 5 5 4 5 3 4 5 6 4 4 4 5 2 4 3 49
35 Zhang, Bin 4 5 2 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 2 5 4 48
36 Esch, Roland 4 5 3 5 6 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 3 48
37 Reimer, Jörg 3 4 3 5 4 5 4 6 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 48
38 Frechen, Fabian 4 6 3 5 5 6 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 6 3 47
39 Lösken, Rainer 4 6 3 6 5 5 4 5 3 4 6 6 4 4 3 5 3 5 7 47
40 Jung, Jens 3 5 2 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 3 5 3 5 2 47
41 Böckmann, Andre 4 4 3 4 4 6 4 5 3 4 4 5 3 3 2 5 3 4 5 47
42 Koch, Josef 4 6 2 6 5 6 4 6 4 4 6 7 4 5 3 6 3 5 3 47
43 Jakob, Jan-Patrick 3 4 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 4 4 3 47
44 Lung, Moritz 3 4 2 4 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 2 46
45 Geisbüsch, Jürgen 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 5 46
46 Serindik, Nihat 5 5 3 4 5 4 4 6 3 3 5 5 4 3 2 5 3 5 3 46
47 Schmitz, Wilfried 4 6 2 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 45
48 Urbaniak, Volker 4 7 3 5 5 7 5 6 4 5 6 6 5 4 4 7 3 7 4 45
49 McCoy, Herbert 5 5 3 5 5 6 5 5 4 4 7 5 5 4 2 4 3 5 3 45
50 Staphylarakis, Michael 4 4 2 4 5 5 4 5 3 3 5 6 3 4 4 6 2 4 3 43
51 Lee, Sang-Cheal 4 5 3 5 6 5 3 5 3 4 5 6 4 4 3 6 3 4 3 43
52 Frechen, Valentin 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 43
53 Ramsauer, Thomas 5 5 3 6 5 6 5 5 3 4 7 8 5 4 4 6 4 7 2 43
54 Tillmans, Andreas 3 6 3 5 5 5 4 5 4 4 6 6 5 4 3 6 4 4 2 42
55 Markert, Klaus 4 5 3 6 5 5 5 6 2 5 6 8 5 3 2 6 3 6 3 42
56 Fingerhuth, Benjamin 4 3 3 5 4 4 4 5 3 4 6 4 4 4 2 5 3 4 2 42
57 Meganck, Luc 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 5 3 5 2 41
58 Pauly, Stephan 4 6 3 4 5 5 4 7 3 3 5 5 3 4 2 5 3 4 2 41
59 Fuchs, Stephan 4 6 4 5 6 5 4 5 5 4 6 6 4 5 3 6 3 5 2 40
60 Hironimus, Frank 4 5 3 6 6 6 5 6 3 5 7 5 3 5 3 6 4 5 2 40
61 Heuser, Heinz Otto 6 4 4 6 7 8 5 7 6 4 5 7 4 6 4 7 4 5 1 40
62 Dinter, Thomas 6 6 3 6 6 6 4 6 5 4 6 9 4 5 3 6 4 6 2 40
63 Schwipper, Eckhard 4 5 3 5 5 5 4 7 3 3 6 5 4 4 4 6 2 6 2 39
64 Beuermann, Klaus 5 6 3 8 5 7 5 8 6 5 6 6 6 6 4 7 4 7 2 39
65 Frahm, Peter 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 6 3 5 2 39
66 Welzel, Constantin 4 6 3 4 4 4 4 3 3 3 4 6 5 3 3 4 2 4 1 37
67 Beissmann, Peter 4 6 3 5 7 5 5 5 3 4 7 6 6 5 4 7 4 6 1 36
68 Offermanns, Josef 6 6 2 7 5 6 4 7 3 5 7 5 6 4 3 7 3 5 2 36
69 Blume, Thomas 4 6 3 5 5 5 4 6 3 6 6 3 0 4 4 5 4 5 1 35
70 Weberskirch, Reinhold 5 7 4 7 7 7 7 7 4 5 7 7 6 5 3 7 5 8 1 35
71 Jakubowski, Dr. Darius 6 7 4 8 8 5 6 5 5 7 7 0 5 5 3 6 3 4 1 34
72 Weber, Thorsten 5 0 3 6 6 6 0 6 5 4 9 7 7 7 6 0 0 7 1 34
73 Petry, Jan 5 6 3 6 6 6 4 5 3 5 7 5 4 5 3 6 6 5 1 34
74 Lee, Hee-Kwang 4 5 2 4 5 6 5 5 3 4 5 5 5 4 4 7 3 5 1 33
75 Hahne, Eberhard 0 6 5 6 6 5 4 5 4 4 6 7 7 5 3 8 4 4 1 33
76 Odabasyan, Ayk 5 7 2 6 7 0 5 6 0 4 6 4 4 5 6 6 4 0 1 32
77 Stölting, Stephan 4 4 4 6 5 4 7 6 3 4 7 0 4 4 5 7 4 4 1 32
78 Bosbach, Andreas 4 4 3 5 4 6 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 6 1 32
79 Hamacher, Josch 3 6 4 7 6 8 4 7 4 6 8 4 5 6 3 7 3 6 1 31
80 Fettke, Holger 6 7 3 6 8 5 5 6 4 5 7 8 4 5 5 8 4 5 1 31
81 Müller, Michael 5 5 4 8 4 6 5 4 3 4 5 8 4 7 3 5 3 5 1 31
82 Hoffmann, Ralf 6 4 6 5 7 7 5 7 4 6 8 6 4 4 4 5 4 5 1 30
83 Darius, Winfried 7 6 0 6 4 5 0 0 0 4 6 4 4 4 4 6 3 4 1 30
84 Beckmann, Thomas 5 0 3 6 6 0 5 7 2 5 6 0 5 5 4 0 6 0 1 30
85 Mousavi, Amin 5 6 3 6 6 6 4 4 4 7 6 0 5 6 3 6 3 5 1 30
86 Fritz, Jakob 4 5 2 5 4 5 6 6 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 30
87 Schmitz, Michael 4 6 4 5 5 6 4 5 3 4 6 7 5 4 4 5 3 6 1 29
88 Esteves Gomes, Cristian 4 6 5 4 6 6 6 5 0 5 0 6 6 7 4 6 4 6 1 29
89 Schmitz, Dr. Jürgen 5 8 5 6 6 7 4 5 2 6 0 0 6 5 4 6 4 5 1 29
90 Hüll, Dr. Norbert 0 6 4 5 6 6 6 5 4 0 0 7 5 6 4 0 4 5 1 28
91 Orthen, Peter 5 7 4 7 9 6 5 8 5 4 7 0 6 5 4 7 4 6 1 26
92 Hidding, Torge 4 7 3 5 6 8 5 6 3 4 5 7 4 5 4 5 3 6 1 26
93 Mancuso, Pat 5 7 4 6 5 7 3 0 5 0 6 0 4 4 3 6 3 4 1 25
94 Groebe, Christian 6 8 3 5 6 9 5 8 5 5 9 9 5 8 5 0 0 5 1 23
95 Heller, Marcus 6 8 4 5 0 6 3 0 3 0 5 8 5 0 3 8 0 7 1 18
96 Hensel, Ingo 0 6 0 7 7 8 5 6 5 4 7 6 5 4 6 0 0 5 1 17
1
OUT
5 7 3 4 5 5 3 4 3
IN
4 4 5 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
61
2
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
57
3
OUT
4 5 2 5 5 5 3 5 3
IN
4 5 6 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
56
4
OUT
4 4 2 4 5 4 4 5 2
IN
4 5 4 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
56
5
OUT
4 5 2 5 5 4 3 4 3
IN
3 5 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
56
6
OUT
3 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
3 5 5 3 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
56
7
OUT
4 5 3 4 4 5 3 4 3
IN
4 5 4 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
55
8
OUT
5 4 4 5 4 5 4 5 4
IN
4 5 5 4 4 4 4 3 5
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
55
9
OUT
4 5 2 4 6 5 4 5 3
IN
4 5 4 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
54
10
OUT
3 5 3 4 5 5 3 4 2
IN
4 4 5 4 4 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
54
11
OUT
4 7 3 5 7 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 4 7 3 6
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
54
12
OUT
3 4 2 5 3 5 3 4 2
IN
3 5 4 4 3 2 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
53
13
OUT
4 5 2 6 6 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 3 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
53
14
OUT
3 4 3 3 4 4 3 4 2
IN
3 4 5 3 3 2 4 2 4
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
52
15
OUT
4 6 3 6 5 4 4 5 3
IN
5 5 6 4 3 2 6 3 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
52
16
OUT
4 5 3 5 4 5 4 5 3
IN
4 6 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
52
17
OUT
5 6 3 5 5 8 4 7 3
IN
4 6 4 4 5 3 5 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
52
18
OUT
4 5 2 4 4 4 3 3 2
IN
4 5 4 4 4 3 5 3 3
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
52
19
OUT
4 5 2 6 5 6 4 4 3
IN
3 5 5 4 4 2 6 2 6
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
51
20
OUT
4 4 2 5 6 5 3 4 3
IN
4 4 5 3 3 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
51
21
OUT
4 6 2 5 4 5 4 5 2
IN
4 5 5 4 4 2 5 2 5
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
51
22
OUT
4 5 2 5 5 4 4 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 4 2 5
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
50
23
OUT
4 6 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 5 3 6 3 6
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
50
24
OUT
4 5 3 4 5 4 3 4 3
IN
3 4 4 4 4 3 5 2 4
Anzahl Spiele:
8
Gesamtergebnis:
50
25
OUT
4 5 4 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
26
OUT
4 5 3 5 4 5 3 5 2
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 3
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
27
OUT
4 4 2 4 4 5 3 4 2
IN
4 4 4 4 4 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
6
Gesamtergebnis:
49
28
OUT
3 4 3 4 5 5 4 4 3
IN
5 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
49
29
OUT
4 5 3 5 5 4 3 5 3
IN
3 5 5 4 4 2 4 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
49
30
OUT
4 6 2 6 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
9
Gesamtergebnis:
49
31
OUT
5 5 3 5 4 7 4 5 4
IN
3 5 5 4 4 4 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
49
32
OUT
4 5 3 6 5 5 4 5 3
IN
5 5 6 3 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
49
33
OUT
5 5 3 7 6 6 4 5 4
IN
4 6 0 3 5 4 5 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
49
34
OUT
4 5 2 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 6 4 4 4 5 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
49
35
OUT
4 5 2 4 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 2 5
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
48
36
OUT
4 5 3 5 6 5 4 5 3
IN
5 5 5 5 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
37
OUT
3 4 3 5 4 5 4 6 3
IN
4 4 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
48
38
OUT
4 6 3 5 5 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 5 3 5 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
39
OUT
4 6 3 6 5 5 4 5 3
IN
4 6 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
7
Gesamtergebnis:
47
40
OUT
3 5 2 4 5 5 5 4 3
IN
4 5 5 3 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
47
41
OUT
4 4 3 4 4 6 4 5 3
IN
4 4 5 3 3 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
47
42
OUT
4 6 2 6 5 6 4 6 4
IN
4 6 7 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
43
OUT
3 4 3 5 5 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 2 5 4 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
47
44
OUT
3 4 2 4 4 5 3 4 3
IN
5 4 5 4 3 3 4 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
46
45
OUT
4 4 3 4 5 5 3 5 3
IN
4 5 4 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
5
Gesamtergebnis:
46
46
OUT
5 5 3 4 5 4 4 6 3
IN
3 5 5 4 3 2 5 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
46
47
OUT
4 6 2 5 4 5 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
45
48
OUT
4 7 3 5 5 7 5 6 4
IN
5 6 6 5 4 4 7 3 7
Anzahl Spiele:
4
Gesamtergebnis:
45
49
OUT
5 5 3 5 5 6 5 5 4
IN
4 7 5 5 4 2 4 3 5
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
45
50
OUT
4 4 2 4 5 5 4 5 3
IN
3 5 6 3 4 4 6 2 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
51
OUT
4 5 3 5 6 5 3 5 3
IN
4 5 6 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
52
OUT
4 5 3 4 5 5 4 4 3
IN
4 4 4 4 3 3 5 3 4
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
43
53
OUT
5 5 3 6 5 6 5 5 3
IN
4 7 8 5 4 4 6 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
43
54
OUT
3 6 3 5 5 5 4 5 4
IN
4 6 6 5 4 3 6 4 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
55
OUT
4 5 3 6 5 5 5 6 2
IN
5 6 8 5 3 2 6 3 6
Anzahl Spiele:
3
Gesamtergebnis:
42
56
OUT
4 3 3 5 4 4 4 5 3
IN
4 6 4 4 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
42
57
OUT
4 5 3 5 4 5 4 4 3
IN
4 5 6 4 4 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
58
OUT
4 6 3 4 5 5 4 7 3
IN
3 5 5 3 4 2 5 3 4
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
41
59
OUT
4 6 4 5 6 5 4 5 5
IN
4 6 6 4 5 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
40
60
OUT
4 5 3 6 6 6 5 6 3
IN
5 7 5 3 5 3 6 4 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
40
61
OUT
6 4 4 6 7 8 5 7 6
IN
4 5 7 4 6 4 7 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
40
62
OUT
6 6 3 6 6 6 4 6 5
IN
4 6 9 4 5 3 6 4 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
40
63
OUT
4 5 3 5 5 5 4 7 3
IN
3 6 5 4 4 4 6 2 6
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
64
OUT
5 6 3 8 5 7 5 8 6
IN
5 6 6 6 6 4 7 4 7
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
65
OUT
5 5 3 4 4 5 4 4 3
IN
4 5 5 4 4 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
39
66
OUT
4 6 3 4 4 4 4 3 3
IN
3 4 6 5 3 3 4 2 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
37
67
OUT
4 6 3 5 7 5 5 5 3
IN
4 7 6 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
36
68
OUT
6 6 2 7 5 6 4 7 3
IN
5 7 5 6 4 3 7 3 5
Anzahl Spiele:
2
Gesamtergebnis:
36
69
OUT
4 6 3 5 5 5 4 6 3
IN
6 6 3 0 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
70
OUT
5 7 4 7 7 7 7 7 4
IN
5 7 7 6 5 3 7 5 8
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
35
71
OUT
6 7 4 8 8 5 6 5 5
IN
7 7 0 5 5 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
72
OUT
5 0 3 6 6 6 0 6 5
IN
4 9 7 7 7 6 0 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
73
OUT
5 6 3 6 6 6 4 5 3
IN
5 7 5 4 5 3 6 6 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
34
74
OUT
4 5 2 4 5 6 5 5 3
IN
4 5 5 5 4 4 7 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
75
OUT
0 6 5 6 6 5 4 5 4
IN
4 6 7 7 5 3 8 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
33
76
OUT
5 7 2 6 7 0 5 6 0
IN
4 6 4 4 5 6 6 4 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
77
OUT
4 4 4 6 5 4 7 6 3
IN
4 7 0 4 4 5 7 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
78
OUT
4 4 3 5 4 6 4 5 3
IN
4 5 5 4 4 4 5 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
32
79
OUT
3 6 4 7 6 8 4 7 4
IN
6 8 4 5 6 3 7 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
80
OUT
6 7 3 6 8 5 5 6 4
IN
5 7 8 4 5 5 8 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
81
OUT
5 5 4 8 4 6 5 4 3
IN
4 5 8 4 7 3 5 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
31
82
OUT
6 4 6 5 7 7 5 7 4
IN
6 8 6 4 4 4 5 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
83
OUT
7 6 0 6 4 5 0 0 0
IN
4 6 4 4 4 4 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
84
OUT
5 0 3 6 6 0 5 7 2
IN
5 6 0 5 5 4 0 6 0
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
85
OUT
5 6 3 6 6 6 4 4 4
IN
7 6 0 5 6 3 6 3 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
86
OUT
4 5 2 5 4 5 6 6 3
IN
5 5 4 4 5 4 4 4 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
30
87
OUT
4 6 4 5 5 6 4 5 3
IN
4 6 7 5 4 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
88
OUT
4 6 5 4 6 6 6 5 0
IN
5 0 6 6 7 4 6 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
89
OUT
5 8 5 6 6 7 4 5 2
IN
6 0 0 6 5 4 6 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
29
90
OUT
0 6 4 5 6 6 6 5 4
IN
0 0 7 5 6 4 0 4 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
28
91
OUT
5 7 4 7 9 6 5 8 5
IN
4 7 0 6 5 4 7 4 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
92
OUT
4 7 3 5 6 8 5 6 3
IN
4 5 7 4 5 4 5 3 6
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
26
93
OUT
5 7 4 6 5 7 3 0 5
IN
0 6 0 4 4 3 6 3 4
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
25
94
OUT
6 8 3 5 6 9 5 8 5
IN
5 9 9 5 8 5 0 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
23
95
OUT
6 8 4 5 0 6 3 0 3
IN
0 5 8 5 0 3 8 0 7
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
18
96
OUT
0 6 0 7 7 8 5 6 5
IN
4 7 6 5 4 6 0 0 5
Anzahl Spiele:
1
Gesamtergebnis:
17

ClubWebMan® Eclectic+Race 4.0.0 © 2014 - 2022 GKMB GmbH Professional Internet Business Services

  So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!